Elżbieta Niezgódka

Elżbieta Niezgódka

Bio

Elżbieta Niezgódka jest adwokatką o dwóch twarzach.

Jedną twarzą Elżbiety jest praktyka zawodowa. Elżbieta jest partnerką kobiet w starciach i trudnych rozmowach z pracodawcą. Chroni kobiety przed niesprawiedliwym zwolnieniem. Konsultuje wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie. Negocjuje kwoty zadośćuczynienia w sprawach o mobbing, molestowanie czy dyskryminację.

Drugą twarzą Elżbiety jest działalność społeczna czyli Woman Labour Matters, pierwszy w Polsce projekt społeczny wspierający kobiety w trudnych sytuacjach w pracy.

Elżbieta organizuje szkolenia, warsztaty i wykłady zwiększające świadomość prawną kobiet w relacjach z pracodawcą.

W październiku 2021 r. Elżbieta została wskazana przez Forbes Woman jako jedna z 25 prawniczek wyróżniających się w biznesie.